Trybunał Konstytucyjny oceni, czy przepisy o sędziowskim systemie wynagrodzeń są sprzeczne z konstytucją. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości oceniła, że poziom wynagrodzeń sędziów jest niezgodny z konstytucją. Konstytucja gwarantuje sędziom uposażenie odpowiadające godności urzędu i zakresowi obowiązków.
Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów płacowych sędziów. Rada uważa, że Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie stanowiącym podstawę prawną mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziowskich jest sprzeczne z konstytucją. W wyniku wad tego systemu płace sędziów ulegają systematycznemu zmniejszaniu.

Spadek wynagrodzeń