Jeżeli stacja kontroli pojazdów jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, to jej badania są ważne. Kierowcy nie muszą ponawiać badań tylko dlatego, że starosta źle nadzorował stację. Stacjom, które dopuściły do ruchu niesprawne pojazdy, grozi odpowiedzialność karna.
Blady strach padł na kierowców po tym, jak Najwyższa Izba Kontroli ujawniła w ostatnim swoim raporcie, że starostwa powiatowe niewłaściwie nadzorują stacje kontroli pojazdów. Zdaniem NIK stacje, które były źle nadzorowane, skierowały na drogi po badaniach technicznych prawie 186 tys. samochodów. Kierowcy obawiają się, że badanie techniczne ich samochodu jest nieważne. Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że kierowcy nie muszą się jednak niczego obawiać, jeżeli stacja kontroli pojazdów jest wpisana w starostwie powiatowym do rejestru przedsiębiorców. Badania przeprowadzone w takich stacjach są ważne.
Nie oznacza to, że w samych stacjach do nieprawidłowości nie doszło. Jeżeli do ruchu dopuszczono niesprawny pojazd, to przedsiębiorcy i diagnoście grozi odpowiedzialność karna.