Ministerstwo Sprawiedliwości chce uporządkować problemy, które narosły wokół egzaminów końcowych dla adwokatów, radców prawnych i notariuszy w ustawach samorządowych. Przygotowana nowelizacja reguluje również nabór na aplikacje do tych zawodów prawniczych. Projekt przewiduje między innymi zmniejszenie liczby pytań egzaminacyjnych do 150 (poprzednio 250), obniżenie pułapu punktowego z 70 do 66 proc., które powodują zaliczenie egzaminu. Test na aplikację adwokacką i radcowską będzie taki sam, a przed egzaminem zostanie podana pełna lista aktów prawnych niezbędnych do zaliczenia.

- Istnieje pilna konieczność tej nowelizacji, z tego powodu, że osoby, które rozpoczęły aplikacje w 2005 roku powinny je zakończyć w tym samym trybie - tłumaczy Monika Madurowicz, zastępca dyrektora departamentu nadzoru nad aplikacjami prawniczymi w MS.

Przygotowywana równolegle przez resort ustawa o państwowych egzaminach prawniczych będzie regulowała całościowo problem naboru na aplikacje i egzaminów dopuszczających do wykonywania zawodu.

- Te dwie nowelizacje, obecna i przyszła, uzupełniają się, ale też i pokrywają tematycznie. Nowelizacja ustawy o adwokaturze w części dotyczącej naboru na aplikacje jest regulacją tymczasową, na wypadek, gdyby ustawa o egzaminach nie została uchwalona przez Sejm na czas. A zacznie działać w 2009 roku - mówi dyr. Monika Madurowicz.

Nowelizacja ustawy o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i ustawy Prawo o notariacie w zakresie egzaminów zawodowych dotyczy w tym roku tylko egzaminów notarialnych.

- Trybunał Konstytucyjny nie przesądził, że egzamin końcowy ma być państwowy - uważa Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, z tym że w wielu krajach państwowy oznacza kontrolę i drogę odwoławczą, w której państwo ma prawo ingerować w wyniki kontroli.

Podstawa prawna

• Wyrok TK z 18 kwietnia 2006 r. (sygn. K6/06); wyrok TK z 8 listopada 2006 r. (sygn. K 30/06); wyrok TK z 26 marca 2007 r. (sygn. K 4/07).

• Nowelizacja ustawy Prawo o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie z 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 123, poz. 1058 ze zm.).

OPINIA

MACIEJ BOBROWICZ

prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Nie mogę zgodzić się z rozwiązaniami, które zakładają rezygnację z egzaminu ustnego. Ograniczenie się do egzaminu pisemnego nie pozwoli ocenić, czy aplikant potrafi spójnie myśleć, prawidłowo się wysławiać czy też przekonująco argumentować. Drugą kwestią jest pojawienie się na rynku usług prawnych grupy absolwentów prawa (doradców prawnych)- którzy będą mogli świadczyć pomoc prawną po zdaniu rozszerzonego egzaminu I stopnia. Konieczne jest precyzyjne określenie rozdziału kompetencji między tą grupą zawodową a radcami prawnymi i adwokatami. Nie wyobrażam sobie, że będą oni mogli wykonywać prawie dokładnie te same czynności, co radcy prawni.