Właściciele mieszkań kupionych od spółdzielni mogą utworzyć wspólnotę mieszkaniową. Muszą jednak podjąć uchwałę, że do ich praw i obowiązków będzie miała zastosowanie ustawa o własności lokali.
Nie ma przeszkód, by osoby, które kupiły mieszkania lub lokale użytkowe od spółdzielni, nie tylko utworzyły wspólnotę mieszkaniową, ale także same zaczęły zarządzać nieruchomością wspólną, stosując ustawę o własności lokali (u.o w.l.). Pozwala na to ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (u.o s.m.). Jednocześnie jednak tworzy ona kilka barier prawnych, które nowi właściciele muszą przezwyciężyć. Zasadą jest bowiem, że zarząd nieruchomościami wspólnymi, stanowiącymi współwłasność nowo wyłonionej wspólnoty ze spółdzielnią, sprawuje spółdzielnia. Czyni to tak jak zarządca, któremu właściciele należący do wspólnoty powierzyli zarząd w akcie notarialnym (odpowiednio - art. 18 ust. 1 u.o w.l., choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni. Niemniej nowi właściciele mają dwie możliwości.

Ustawowy automatyzm