Parlament pracował nad rządową propozycją w trybie pilnym, gdyż zmiany powinny być wprowadzone 30 czerwca, przed wejściem w życie zasadniczej nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dodatkowe stopnie awansu dla sędziów wprowadziła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych uchwalona w czerwcu ubiegłego roku.

Według rozwiązań wtedy wprowadzonych i mających wejść w życie na początku lipca bieżącego roku, powstać miały dwa dodatkowe stanowiska sędziowskie: sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym. Sędzia obejmujący takie stanowisko otrzymywałby wyższe wynagrodzenie.

W opinii ministerstwa sprawiedliwości, "tworzenie dwóch dodatkowych, tytularnych w istocie stanowisk w sądach rejonowych i okręgowych (...) pociągałoby za sobą negatywne skutki dla prawidłowej organizacji sądownictwa powszechnego".

Ponadto, według autorów zmiany, system tzw. awansu poziomego stanowiłby "istotny czynnik demotywujący sędziów o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach zawodowych do ubiegania się o wyższe stanowiska sędziowskie w sądzie wyższym".

W zamian ministerstwo proponuje w noweli wprowadzenie dodatkowej trzeciej stawki awansowej, czyli podwyżki wynagrodzenia sędziego po 15 latach jego pracy na danym stanowisku.

Trzecia stawka awansowa miałaby dotyczyć sędziów sądów rejonowych, okręgowych, a także sędziów sądów apelacyjnych. Analogiczne zasady byłyby stosowane zgodnie z projektem wobec prokuratorów.