Za nowelizacją głosowało 267 posłów, nikt nie był przeciw, 135 wstrzymało się od głosu.

Ustawy nie udało się przyjąć na poprzednim posiedzeniu Sejmu. Wówczas, pomimo dwukrotnego głosowania, do uchwalenia projektu zabrakło kworum.

Teraz ruch prezydenta

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Wojciech Wilk (PO) powiedział, że obecnie dalsze losy przyjętego w środę przez Sejm rozwiązania zależą od decyzji prezydenta.

Zaznaczył, że termin wejścia w życie ustawy jest bardzo krótki, bo jest to 30 czerwca. "Na pewno szanse wprowadzenia projektu byłyby większe, gdyby na ostatnim posiedzeniu było kworum" - dodał.

Dera: bardzo małe szanse na wejście zmiany w życie

Z kolei Andrzej Dera (PiS) powiedział, że szanse na wejście w życie zmiany są bardzo małe i "de facto ustawa nie wejdzie w życie". "Już jasno widać, że termin 30 czerwca nie może być zachowany, bo przecież jeszcze powinna trafić do Senatu, potem do prezydenta i być opublikowana" - mówił.

Dera dodał, że posłowie PiS wstrzymali się od głosu podczas środowego głosowania, gdyż - ich zdaniem - projekt nie powinien być rozpatrywany w trybie pilnym ze względów proceduralnych, bo dotyczy ustroju sądownictwa. Ponadto zaznaczył, że "zdecydowana większość sędziów jest za utrzymaniem awansu poziomego (...) ten awans jest finansowo dla nich dużo korzystniejszy".

Dodatkowe stopnie awansu dla sędziów wprowadziła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych

Prawo to uchwalono w czerwcu ubiegłego roku.

Według rozwiązań wtedy wprowadzonych i mających wejść w życie na początku lipca bieżącego roku, powstać miały dwa dodatkowe stanowiska sędziowskie: sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym. Sędzia obejmujący takie stanowisko otrzymywałby wyższe wynagrodzenie.

W opinii ministerstwa sprawiedliwości, "tworzenie dwóch dodatkowych, tytularnych w istocie stanowisk w sądach rejonowych i okręgowych (...) pociągałoby za sobą negatywne skutki dla prawidłowej organizacji sądownictwa powszechnego".

Awans demotywuje...

Ponadto, według autorów zmiany, system tzw. awansu poziomego stanowiłby "istotny czynnik demotywujący sędziów o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach zawodowych do ubiegania się o wyższe stanowiska sędziowskie w sądzie wyższym".

W zamian ministerstwo proponuje w noweli wprowadzenie dodatkowej trzeciej stawki awansowej, czyli podwyżki wynagrodzenia sędziego po 15 latach jego pracy na danym stanowisku.

Trzecia stawka awansowa miałaby dotyczyć sędziów sądów rejonowych, okręgowych, a także sędziów sądów apelacyjnych. Analogiczne zasady byłyby stosowane zgodnie z projektem wobec prokuratorów.

Sejm pracował nad rządową propozycją w trybie pilnym, gdyż zmiany powinny być wprowadzone 30 czerwca bieżącego roku, przed wejściem w życie zasadniczej nowelizacji.