Za nowelizacją głosowało 227 posłów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Na sali obrad zabrakło jednak wystarczającej liczby posłów, aby nowelę przyjąć.

Najprawdopodobniej Sejm zajmie się nowelizacją na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się 25 czerwca

Dodatkowe stopnie awansu dla sędziów wprowadziła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych uchwalona w czerwcu ubiegłego roku. Według rozwiązań wtedy wprowadzonych i mających wejść w życie na początku lipca bieżącego roku, powstać miały dwa dodatkowe stanowiska sędziowskie: sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym. Sędzia obejmujący takie stanowisko otrzymywałby wyższe wynagrodzenie.

W opinii ministerstwa sprawiedliwości, "tworzenie dwóch dodatkowych, tytularnych w istocie stanowisk w sądach rejonowych i okręgowych (...) pociągałoby za sobą negatywne skutki dla prawidłowej organizacji sądownictwa powszechnego".

Awans poziomy demotywuje ?

Ponadto, według autorów projektu, system tzw. awansu poziomego stanowiłby "istotny czynnik demotywujący sędziów o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach zawodowych do ubiegania się o wyższe stanowiska sędziowskie w sądzie wyższym".

W zamian ministerstwo proponuje w noweli wprowadzenie w miejsce nowych stanowisk dodatkowej trzeciej stawki awansowej, czyli podwyżki wynagrodzenia sędziego po 15 latach jego pracy na danym stanowisku.

Trzecia stawka awansowa miałaby dotyczyć sędziów sądów rejonowych, okręgowych, a także sędziów sądów apelacyjnych. Analogiczne zasady byłyby stosowane zgodnie z projektem odnośnie prokuratorów.

Projekt był procedowany w Sejmie w trybie pilnym, gdyż zmiany muszą być wprowadzone 30 czerwca bieżącego roku, przed wejściem w życie właściwej nowelizacji.