Jednym z elementów reformy administracyjnej ma być utworzenie 12 obszarów metropolitarnych.
We wszystkich rejonach Polski mają być te same prawa, szanse i możliwości rozwoju - taką wizję kraju przedstawił wczoraj premier Donald Tusk podczas uroczystego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Premier zapowiedział, że przygotowana przez rząd ustawa o rozwoju miast i obszarach metropolitarnych zakłada powstanie 12 metropolii. Nowe przepisy mają dotyczyć miast lub zespołów miejskich wraz z ich otoczeniem. Przyczynią się one do lepszego zarządzania obszarem metropolitarnym. Zaproponowane rozwiązania mają m.in. rozwiązać problemy z komunikacją do nowych osiedli na obrzeżach miast. Metropolie będą finansowane z budżetu, składek gmin i unijnych dotacji.
- Zmiany sprawią, że regiony, miasta i powiaty będą równoważnymi partnerami dla odpowiedników w Europie - uważa Grzegorz Schetyna, minister spraw wewnętrznych i administracji.
Aby na terenie aglomeracji powstał obszar metropolitarny, trzeba będzie spełnić określone warunki: co najmniej milion mieszkańców i gęstość zaludnienia musi wynosić 200 osób na kilometr kwadratowy.
Rząd chce także przekazać część obowiązków wojewody samorządom wojewódzkim i wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach samorządowych.
- Bezpośrednio wybrany wójt, burmistrz i prezydent wie, jakim wielkim walorem jest zaufanie obywateli wyrażone w bezpośrednim wyborze. Chcielibyśmy, aby i radni stali się prawdziwymi mężami i damami zaufania swoich wyborców - powiedział wczoraj premier.
W skład pakietu aktów prawnych reformujących administrację wchodzą projekty ustaw o: • kompetencjach administracji rządowej • rozwoju miast i obszarach metropolitarnych • funduszu sołeckim • wojewodzie.