Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w czasie uroczystej gali 17 czerwca. W tym roku największy problem z wyborem laureata miała kapituła z zakresu prawa gospodarczego. Konkurowało bowiem ze sobą 21 książek. Wszystkie o wyrównanym, wysokim poziomie merytorycznym. Wszystkie też - zgodnie z zasadą konkursu - wydane w 2007 roku, autorstwa osób, które nie ukończyły 35 roku życia.

W związku z ogromną konkurencją kapituła w pierwszej kolejności wyeliminowała pozycje, które bezpośrednio z prawem gospodarczym się nie wiążą, takie jak Postępowanie o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu Anny Bartoszewicz oraz Umowa o dział spadku Jakuba Biernata. Istotnym dla kapituły kryterium był też dobór orzecznictwa i literatury przedmiotu oraz zakres zainteresowań czytelników.

Następnie kapituła wyselekcjonowała książki najbardziej nowatorskie i oryginalne w ujęciu tematu. Były to:

• Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych Michała Wojewody;

• Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych Dominiki Wojdy;

• Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych Ewy Galewskiej;

• Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych Anety Jakubiak-Mirończuk;

• Przedkontraktowe porozumienia - umowa o negocjacje i list intencyjny Agnieszki Machnickiej;

• Bezprawie legislacyjne Leszka Boska.

Kapituła podatkowa i kapituła prawa pracy natomiast miały dylemat: nagradzać praktyków czy akademickich teoretyków. Zwyciężyła formuła mieszana, która doprowadziła do wniosku, że wyróżniamy główną nagrodą książki o wysokim poziomie merytorycznym mające jednak pewien aspekt użyteczny, nie wyłącznie rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Podobny pogląd wyrazili członkowie kapituły Zarządzanie.