Gazeta Prawna zakończyła już pierwszy etap przyjmowania zgłoszeń i selekcji książek zgłoszonych do konkursu Złote Skrzydła Gazety Prawnej. W drugim etapie cztery kapituły przedmiotowe z zakresu podatków, prawa pracy, prawa gospodarczego i zarządzania wytypują laureatów.

W maju będziemy już wiedzieli, to zdobył nagrodę główna, a który autor odbierze wyróżnienia. W czerwcu nastąpi oficjalne rozdanie nagród. Przypominamy, że konkurs na najlepszą fachową książkę młodego autora przewiduje nagrodzenie autora, który nie ukończył 35 roku życia, a w ubiegłym roku wydał książkę z zakresu prawa lub zarządzania.
Oto lista książek i autorów nominowanych do nagrody:

ZARZĄDZANIE
 • Bartłomiej Nita - "Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem" - Wolters Kluwer
 • Anna Korombel – "Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance" - Difin
 • Grzegorz Michalski, Katarzyna Prędkiewicz - "Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm" - CH.Beck
 • Rafał Siedlecki –" Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa. Efektywne zmniejszenie ryzyka" –CH.Beck.
PRAWO GOSPODARCZE
 • Michał Wojewoda – "Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych" - Wolters Kluwer
 • Łukasz Błaszczak, Małgorzata Ludwik – "Sądownictwo polubowne" (arbitraż) - CH.Beck
 • Małgorzata Stachowiak (współautorka) - "Prawo zamówień publicznych. Komentarz" - Wolters Kluwer
 • Małgorzata Stręciwilk - "Prawo zamówień publicznych. Orzecznictwo" - Wolters Kluwer
 • Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - "Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim" - Wolters Kluwer
 • Piotr Tereszkiewicz - "Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej" - Wolters Kluwer
 • Mariusz Kondrat - "Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie" - Wolters Kluwer
 • Mariusz Załucki - "Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze" - Wolters Kluwer
 • Jakub Biernat - "Umowa o dział spadku" - Wolters Kluwer
 • Jakub Pokrzywniak (współautor) - "Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego" - Wolters Kluwer
 • Leszek Bosek – "Bezprawie legislacyjne" – Lexis Nexis
 • Adam Malinowski -"Spółka cywilna" - oddk
 • Marcin Lemkowski - Odsetki cywilnoprawne - Wolter Kluwer
 • Krystian Markiewicz - "Postępowanie w sprawach depozytowych" - Wolter Kluwer
 • Paweł Grzegorczyk - "Jurysdykcja w sprawach z zakresu własności przemysłowej" - Wolters Kluwer
 • Agnieszka Machnicka - "Przedkontraktowe porozumienia - umowa o negocjacje i list intenmcyjny" - Wolter Kluwer
 • Ewa Galewska - "Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych" - Wolter Kluwer
 • Domonika Wojda - "Ochrona akcjonariuszy mniejszosciowych w kodeksie spółek handlowych" - Wolters Kluwer
PRAWO PRACY
 • Renata Babińska - "Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowyc"h - Wolters Kluwer
 • Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko - "Świadczenia rodzinne" - Beck
 • Ewa Suknarowska-Drzewiecka, Elżbieta Anyszka - "Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu" - Beck
 • Łukasz Prasołek - "Czas pracy kierowców" - Beck
 • Wioletta Dworkowska, Agnieszka Jacewicz - "Rozliczenie wynagrodzeń w 2007 r. z ewidencja księgową" - oddk
PODATKI
 • Robert Wolański - "System podatkowy w Polsce" – Wolters Kluwer
 • Maria Dolna-Ciemniakowska, Aneta Wesołowska - "Zakładamy Firmę"
 • Krystyna Nizioł - "Prawne aspekty polityki podatkowej" - Difin
 • Tomasz Krywan - "VAT`emecum 2008" – Difin
 • Joanna Wawrzyńczak – "Bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania ZPCHR oraz pracodawców otwartego rynku pracy" – Wyd. ZPCHR
 • Wioletta Dworkowska – "Rachunkowość fundacjii, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego" – oddk
 • Anna Jurkowska-Zeidler - "Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej" – Wolters Kluwer
Złote Skrzydła - logo / DGP