W maju będziemy już wiedzieli, to zdobył nagrodę główna, a który autor odbierze wyróżnienia. W czerwcu nastąpi oficjalne rozdanie nagród. Przypominamy, że konkurs na najlepszą fachową książkę młodego autora przewiduje nagrodzenie autora, który nie ukończył 35 roku życia, a w ubiegłym roku wydał książkę z zakresu prawa lub zarządzania.
Oto lista książek i autorów nominowanych do nagrody:

ZARZĄDZANIE

 • Bartłomiej Nita - "Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem" - Wolters Kluwer
 • Anna Korombel – "Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance" - Difin
 • Grzegorz Michalski, Katarzyna Prędkiewicz - "Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm" - CH.Beck
 • Rafał Siedlecki –" Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa. Efektywne zmniejszenie ryzyka" –CH.Beck.

  PRAWO GOSPODARCZE

  • Michał Wojewoda – "Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych" - Wolters Kluwer
  • Łukasz Błaszczak, Małgorzata  Ludwik – "Sądownictwo polubowne" (arbitraż) - CH.Beck
  • Małgorzata Stachowiak (współautorka) - "Prawo zamówień publicznych. Komentarz" - Wolters Kluwer
  • Małgorzata Stręciwilk - "Prawo zamówień publicznych. Orzecznictwo" - Wolters Kluwer
  • Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - "Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim" - Wolters Kluwer
  • Piotr Tereszkiewicz - "Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej" - Wolters Kluwer
  • Mariusz Kondrat - "Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie" - Wolters Kluwer
  • Mariusz Załucki - "Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze" - Wolters Kluwer
  • Jakub Biernat - "Umowa o dział spadku" - Wolters Kluwer
  • Jakub Pokrzywniak (współautor) - "Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego" - Wolters Kluwer
  • Leszek Bosek – "Bezprawie legislacyjne" – Lexis Nexis
  • Adam Malinowski -"Spółka cywilna" - oddk
  • Marcin Lemkowski - Odsetki cywilnoprawne - Wolter Kluwer
  • Krystian Markiewicz - "Postępowanie w sprawach depozytowych" - Wolter Kluwer
  • Paweł Grzegorczyk - "Jurysdykcja w sprawach z zakresu własności przemysłowej" - Wolters Kluwer
  • Agnieszka Machnicka - "Przedkontraktowe porozumienia - umowa o negocjacje i list intenmcyjny" - Wolter Kluwer
  • Ewa Galewska - "Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych" - Wolter Kluwer
  • Domonika Wojda - "Ochrona akcjonariuszy mniejszosciowych w kodeksie spółek handlowych" - Wolters Kluwer

   PRAWO PRACY

   • Renata Babińska - "Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowyc"h - Wolters Kluwer
   • Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko - "Świadczenia rodzinne" - Beck
   • Ewa Suknarowska-Drzewiecka, Elżbieta Anyszka - "Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu" - Beck
   • Łukasz Prasołek - "Czas pracy kierowców" - Beck
   • Wioletta Dworkowska, Agnieszka Jacewicz - "Rozliczenie wynagrodzeń w 2007 r. z ewidencja księgową" - oddk

    PODATKI

    • Robert Wolański - "System podatkowy w Polsce" – Wolters Kluwer
    • Maria Dolna-Ciemniakowska, Aneta Wesołowska - "Zakładamy Firmę"
    • Krystyna Nizioł - "Prawne aspekty polityki podatkowej" - Difin
    • Tomasz Krywan - "VAT`emecum 2008" – Difin
    • Joanna Wawrzyńczak – "Bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania ZPCHR oraz pracodawców otwartego rynku pracy" – Wyd. ZPCHR
    • Wioletta Dworkowska – "Rachunkowość fundacjii, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego" – oddk
    • Anna Jurkowska-Zeidler - "Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej" – Wolters Kluwer