Zabezpieczenie majątku oskarżonego w postępowaniu karnym może służyć do zapewnienia skutecznej i szybkiej wykonalności przyszłego wyroku ustalającego rekompensatę finansową dla poszkodowanego przestępstwem.
ANALIZA
Często popełnianym błędem jest założenie, że postępowanie karne nie w pełni pozwala na finansowe naprawienie powstałych na skutek popełnionego przestępstwa szkód. O ile najczęstszą drogą dochodzenia rekompensaty szkód jest wytoczenie osobie zobowiązanej do ich naprawienia powództwa cywilnego, to w przypadku, gdy szkoda jest bezpośrednim skutkiem popełnionego przestępstwa, często właściwsza i bardziej efektywna jest droga postępowania karnego. Aby jednak móc uzyskać rekompensatę finansową w postępowaniu karnym, majątek oskarżonego powinien niejednokrotnie zostać zabezpieczony. Służy to zapewnieniu skutecznej i szybkiej wykonalności przyszłego wyroku.