Przewiduje je opublikowany wczoraj projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości.
Do tej pory wynagrodzenie asystentów i starszych asystentów prokuratorów mieściło się w przedziale 3200–5100 zł. Konkretna kwota zależała m.in. od szczebla jednostki. Na najwyższe zarobki mógł liczyć pracownik Prokuratury Krajowej i prokuratury regionalnej.
Podobnie będzie po wejściu w życie zmian. Asystent prokuratora w PK oraz regionalnej otrzyma od 4200 do 5500 zł, starszy asystent w tej samej jednostce – od 4600 do 5500 zł. Odpowiednio w prokuraturze okręgowej osoby na tych samych stanowiskach otrzymają pensje w przedziale 4000–5500 zł i 4400–5500 zł.
Najmniej zarobią asystenci i starsi asystenci w prokuraturach rejonowych. Tam wynagrodzenie wyniesie odpowiednio 4000–5500 zł i 4200–5500 zł. W uzasadnieniu projektu czytamy, że obecny system jest mało elastyczny, a dolna granica wynagrodzeń znajduje się znacznie poniżej średniej krajowej.