Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża swój sprzeciw wobec sytuacji, do której doszło 18 listopada 2020 roku w Warszawie podczas pokojowego protestu. Nieumundurowani funkcjonariusze Policji użyli pałek teleskopowych i gazu pieprzowego wobec pokojowo manifestujących kobiet i młodzież - czytamy w uchwale nr 175/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 20 listopada 2020 r.

W dalszej części uchwały NRA wskazało, że takie działania są zaprzeczeniem roli Policji, która winna dbać o bezpieczeństwo, porządek i spokój w miejscach publicznych. Niczym nieuzasadniona agresja funkcjonariuszy nie przyczynia się do uspokojenia konfliktu społecznego, a wręcz przeciwnie, podsyca emocje i naraża zdrowie zarówno demonstrujących, jak i funkcjonariuszy.

Zadaniem służb Państwa winno być doprowadzenie do wygaszania niezadowolenia społecznego, a nie jego siłowe zwalczanie, służące tym samym eskalacji konfliktu. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do Komendanta Głównego Policji o przywrócenie właściwej roli Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli, a do Rządu o nawiązanie dialogu i znalezienie rozwiązania sporu społecznego.