Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął już pozew o zapłatę ponad 70 mln zł w związku z nieuregulowaniem przez firmę E&K płatności za respiratory – wynika z naszych nieoficjalnych informacji. Powodem jest Ministerstwo Zdrowia – Skarb Państwa, a reprezentuje je Prokuratoria Generalna RP.

Taki ruch był do przewidzenia, gdyż już na początku listopada br. resort poinformował, że wystąpił do Prokuratorii Generalnej RP o wszczęcie postępowania o zabezpieczenie i zapłatę w związku z nieuregulowaniem zaległych płatności przez firmę E&K za respiratory. „Z tytułu wskazanych żądań firma E&K sp. z o.o. zwróciła do Ministerstwa Zdrowia kwotę 14 mln euro, deklarując na piśmie, że pozostałą zaległą kwotę ureguluje do końca października 2020 r. (…) Zaległości, których dotyczy wniosek do Prokuratorii Generalnej to: 11,9 mln euro niezwróconych przedpłat oraz 3,6 mln euro kar umownych" – napisano wówczas w oświadczeniu MZ.