KRS nominowała zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów powszechnych sędziego Przemysława Radzika do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - potwierdziło PAP Biuro Rady. Z głosowania nad kandydaturą wyłączono dwóch członków KRS, wobec których sędzia prowadzi postępowanie.

Łącznie wnioski o wyłączenie złożyło czterech członków KRS: przewodniczący Rady Leszek Mazur, sędzia Ewa Łąpińska, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, a także wiceprzewodniczący KRS Wiesław Johann. Dwóch pierwszych zgłosiło taki wniosek ze względu na fakt, że sędzia Radzik prowadzi wobec nich postępowanie dyscyplinarne lub wyjaśniające. Dwoje pozostałych sędziów jest z kolei ich pełnomocnikami w tych postępowaniach - sędzia Johann jest obrońcą sędziego Mazura, a sędzia Pawełczyk-Woicka - pełnomocniczką sędzi Łąpińskiej.

Jak przekazało PAP Biuro KRS, Rada finalnie zdecydowała o wyłączeniu z głosowania jedynie sędziego Mazura oraz sędzi Łąpińskiej. Kandydaturę Radzika na sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie poparło w czwartek 11 członków KRS, przeciwko była jedna osoba, a jedna wstrzymała się od głosu.

Sędzia Przemysław Radzik (ur. 1 lutego 1967 r. w Poznaniu) w latach 1999-2005 pełnił służbę jako prokurator w Wydziale VI do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. W 2005 r. został sędzią Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Od czerwca 2018 r. pełni funkcję prezesa tego sądu, a ponadto jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Od 1 stycznia 2019 r. orzeka w Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie delegacji na czas nieokreślony.

Reklama