W artykule pt. „Temida łagodna dla plagiatorów” w DGP z 13 października 2020 r. wskazaliśmy, iż postępowanie karne toczące się w sprawie o plagiat wobec dr hab. Tomasza Justyńskiego, byłego dziekana Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zostało umorzone.
Oznacza to m.in., iż prof. Justyński nie został skazany. Żadne ze stwierdzeń artykułu nie powinno być odczytywane jako przesądzające jego winę.