Nie można karać dyscyplinarnie sędziów za to, że nie zgadzają się z opinią na temat swojej pracy. Taka krytyka nie podważa autorytetu władzy sądowniczej.
Takie wnioski płyną z wydanego pod koniec zeszłego tygodnia orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskiej sprawie. Autorem skargi był Remigiusz Guz, sędzia Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, który został ukarany dyscyplinarnie za słowa, jakich użył, odnosząc się do sporządzonej przez wizytatora opinii na temat jego pracy. ETPC uznał, że wymierzając mu karę upomnienia, sądy krajowe doprowadziły do naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie prawa do wyrażania opinii.

Spór o ocenę