Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł we wtorek, że nieograniczona masowa inwigilacja danych elektronicznych obywateli jest niezgodna z prawem i powinna być stosowana tylko przy wystąpieniu „poważnego zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”.

W takiej sytuacji pełny dostęp do danych elektronicznych obywateli powinien być ograniczony do okresu, który jest „absolutnie niezbędny”.

Jak zaznacza Reuters, orzeczenie jest wynikiem czterech spraw we Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii, w których rządy zdecydowały o rozszerzeniu narzędzi nadzoru elektronicznego w celu ochrony obywateli.

„Takiej ingerencji w prawa podstawowe muszą towarzyszyć skuteczne zabezpieczenia i kontrola sądu lub niezależnego organu administracyjnego” - orzekł TSUE cytowany przez agencję Reutera.

Sądy krajowe nie powinny brać pod uwagę informacji zebranych przez władze, które nie przestrzegają zasad określonych w orzeczeniu - zdecydował TSUE.

Trybunał pozostawił jednak swobodę interpretacji zasad wyrażonych w orzeczeniu, gdyż to do państw członkowskich UE należy określenie, co stanowi „poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”.

Zgodnie z orzeczeniem osoby podejrzane o udział w „działalności terrorystycznej” mogą być szpiegowane i śledzone online w czasie rzeczywistym.