Węgierska ustawa o szkolnictwie wyższym, która zmusiła Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU) założony przez finansistę George’a Sorosa do wycofania znacznej części zajęć z Węgier, jest niezgodna z prawem UE – orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE.

„Wprowadzone przez Węgry warunki działania zagranicznych instytucji edukacji wyższej na węgierskim terytorium są niezgodne z prawem UE” – orzekł TSUE.

W kwietniu 2017 roku węgierski parlament przyjął nową ustawę o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z nią na Węgrzech mogą funkcjonować tylko te wydające dyplomy zagraniczne szkoły wyższe spoza UE, których działalność jest regulowana międzypaństwową umową i które mają placówkę edukacyjną w kraju pochodzenia. Zdaniem krytyków ustawa była skierowana głównie przeciwko CEU, który prowadził wówczas nauczanie wyłącznie na Węgrzech.

Ponieważ rząd Węgier nie podpisał uzgodnionego porozumienia ze stanem Nowy Jork, CEU przeniósł od września 2019 roku rekrutację na swe studia akredytowane w USA (czyli większość kursów) z Budapesztu do Wiednia.

Na Węgrzech przez kilku lat trwała kampania skierowana przeciwko Sorosowi, któremu władze zarzucają m.in. chęć sprowadzenia do Europy milionów uchodźców. Przed wyborami parlamentarnymi w 2018 r. na Węgrzech Orban mówił, że "siatka Sorosa" próbuje też włączyć się w kampanię wyborczą. Według niego Soros zbudował w ostatnich 20-30 latach "ogromną maszynerię", która realizuje jego plan sprowadzania imigrantów do Europy, i od tego czasu "jest to dla Węgier kwestia życia lub śmierci".