Krajowa Rada Radców Prawnych 3 października podjęła uchwałę o zwołaniu XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych na 7 listopada 2020 r. w Warszawie.
Uprawnionych do udziału w nim jest niemal 400 delegatów, dlatego też ma się on odbyć na Stadionie Narodowym. Miejsce pozwala podzielić zebranych na mniejsze grupy, nawet 50-osobowe, jeśli w tym czasie stolica znalazłaby się w czerwonej strefie. Mimo że zjazd odbywa się stacjonarnie, głosowania przeprowadzone będą co do zasady za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania.
Dopiero gdy okaże się to niemożliwe, głosowanie odbędzie się przy użyciu kart bądź przez podniesienie ręki. Podczas zjazdu wybrane zostaną nowe władze KRRP, w tym jej prezes. Jak na razie jedynym kandydatem na to stanowisko jest Włodzimierz Chróścik, były dziekan OIRP w Warszawie (aktualnie jej wicedziekan). Urzędujący prezes KRRP Maciej Boborowicz nie zamierza ubiegać się o reelekcję.