20 października Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich - wynika z informacji PAP. Wniosek w tej sprawie złożyli do TK posłowie PiS.

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozpatrzenia wniosku grupy posłów dotyczącego zbadania konstytucyjności ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, która zgodnie z art. 209 ust. 1 Konstytucji RP wynosi 5 lat.

Jak dowiedziała się PAP, sprawa będzie rozpatrywana 20 października br. o godz. 11.

Wniosek posłów PiS dotyczy zbadania konstytucyjności ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, w sytuacji gdy upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany. Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o RPO, Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika. Obecnie na funkcji RPO pozostaje Adam Bodnar.

W uzasadnieniu wniosku, który wpłynął do TK, czytamy, że zaskarżony przepis pozostaje w sprzeczności z intencjami ustawodawcy konstytucyjnego. Wnioskodawcy zwracają uwagę, że ustawa o RPO weszła w życie l stycznia 1988 roku, a w 1991 roku wszedł w życie przepis art. 3 ust. 6 ustawy o RPO w aktualnym brzmieniu, który nie został jak dotąd poddany nowelizacji. Zdaniem wnioskodawców, aktualny przepis nie jest dostosowany do postanowień Konstytucji, a tym samym jest z nią niezgodny.

W uzasadnieniu podkreślono, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest jednym z najważniejszych organów konstytucyjnych. "Wypełnienie kadencji obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, tj. przekroczenie konkretnej daty określającej czasowość jego mandatu, powoduje, że podmiot ten może działać w sposób nieuprawniony i niepraworządny" - wskazano.

Kadencja Bodnara upłynęła 9 września. Do 10 sierpnia posłowie mogli zgłaszać kandydatury na jego następcę. Kluby: Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiły w Sejmie kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wspartą przez blisko 700 organizacji społecznych.

W czwartek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała negatywnie wniosek w sprawie powołania Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko RPO.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

kkr/ lena/