Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich nie znalazł się w porządku obrad na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej – poinformował w piątek, pod koniec posiedzenia Sejmu marszałek Elżbieta Witek. Zapowiedziała, że ponownie zbierze się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

"Zwołam komisję. I od razu wyjaśniam - nie wprowadziliśmy do porządku wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek posłów z Koalicji Obywatelskiej, którzy poprosili o to, żeby zwołać komisję po raz kolejny, właśnie dlatego, że posłowie, którzy byli fizycznie na komisji nie mogli zagłosować osobiście. Z tego powodu ten punkt nie został włączony do porządku na prośbę, na wniosek, posłów z Koalicji Obywatelskiej" - powiedziała marszałek Sejmu.

Punkt dotyczący powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich został w czwartek wieczorem zdjęty z porządku głosowań.

Wcześniej w czwartek Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała negatywnie wniosek o powołanie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydatura - wsparta przez blisko 700 organizacji społecznych i zgłoszona przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy - była jedyną zgłoszoną w przewidzianym terminie.

W głosowaniu wzięło udział 22 posłów. Za pozytywną rekomendacją było dziewięciu posłów, przeciw - trzynastu. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Jak informuje oko.press okazało się jednak, że głosy trojga posłów nie został policzone. W przypadku Arkadiusza Myrchy zawiódł system do głosowania zdalnego, natomiast głosów Katarzyny Piekarskiej i Anny Marii Żukowskiej, które głosowały przez podniesienie ręki, nie policzył poseł Marek Ast.

Kadencja obecnego RPO Adama Bodnara upłynęła 9 września. Kandydatury na następcę Bodnara posłowie mogli zgłaszać do 10 sierpnia. Kluby: Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiły w Sejmie kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, wspartą przez blisko 700 organizacji społecznych.

Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września. Do 10 sierpnia posłowie mogli zgłaszać kandydatury na jego następcę. Kluby: Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiły w Sejmie kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wspartą przez blisko 700 organizacji społecznych.

W czwartek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała negatywnie wniosek w sprawie powołania Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko RPO.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.