Wprowadzone zostaną zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz możliwość uboju rytualnego jedynie na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.
To kluczowe rozwiązania z tzw. piątki dla zwierząt, które wczoraj zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Pozostałe szykowane zmiany to przyznanie większych kompetencji dla organizacji społecznych zajmujących się prawami zwierząt, jednoznaczne określenie, że policja będzie mogła asystować przy odbieraniu źle traktowanych stworzeń, przyznanie inspekcji weterynaryjnej prawa do nakładania mandatów, wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt na krótkiej uwięzi oraz ograniczenie stosowania kolczatek, a także odebranie możliwości prowadzenia schronisk dla zwierząt podmiotom prywatnym, spoza organizacji pożytku publicznego.

Prawda o hodowli