I prezes SN Małgorzata Manowska powołała zespół ds. opracowania propozycji zmian w Regulaminie Sądu Najwyższego. W jego skład wchodzi 10 sędziów, w tym I prezes oraz prezesi wszystkich pięciu izb. Na mocy ustawy o SN z 2017 r. wprowadzenie zmian zależy jednak od prezydenta.

Z datowanego na 1 września zarządzenia wynika, że przewodniczącą zespołu jest I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, a wiceprzewodniczącą - prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Joanna Lemańska. Do zespołu należą też prezesi czterech pozostałych Izb: Tomasz Przesławski (Izba Dyscyplinarna), Dariusz Zawistowski (Izba Cywilna), Michał Laskowski (Izba Karna) oraz Józef Iwulski (Izba Pracy). W zespole zasiadają również sędziowie: Wiesław Kozielewicz, Katarzyna Gonera, Marcin Łochowski i Adam Roch.

Członkowie zespołu nie będą otrzymywać z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Zespół ma spotykać się co najmniej raz na miesiąc.

W rozmowie z PAP sędzia Wiesław Kozielewicz poinformował, że na razie zespół nie odbył jeszcze pierwszego posiedzenia. Sędzia przypomniał jednocześnie, że na mocy ustawy o SN z 2002 r. uprawnienia do uchwalania regulaminu Sądu Najwyższego przyznano Zgromadzeniu Ogólnemu tego sądu, natomiast ustawa z 2017 r. przekazała je prezydentowi. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prezydent określa regulamin Sądu Najwyższego w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego.

Reklama

"I prezes SN wpadła na pomysł, by przenalizować ten regulamin z punktu widzenia funkcjonalności, działania poszczególnych izb i następnie zebrać te propozycje i przedstawić wnioski prezydentowi - ale to oczywiście decyzja prezydenta, czy on znowelizuje regulamin czy nie" - powiedział sędzia.

O możliwości zwrócenia się do prezydenta w sprawie zmiany regulaminu Sądu Najwyższego mówiono już przy okazji majowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, które miało wyłonić kandydatów na nowego I prezesa sądu. Ostatecznie po sześciu dniach obrad Zgromadzenie Ogólne wskazało kandydatów, a pod koniec maja na stanowisko I prezesa SN powołana została sędzia Małgorzata Manowska.

O powołaniu zespołu jako pierwsze poinformowało radio RMF FM.