Dziś rozpoczyna się egzamin dla kandydatów na rejentów, który potrwa do 4 września. W tym roku podejdzie do niego 510 osób.
Dodatkowym utrudnieniem będą rygorystyczne wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego. Zdający będą musieli m.in. zachowywać 1,5-metrowy dystans oraz zakrywać usta i nos, nie mogą mieć również żadnych objawów choroby zakaźnej.
Egzamin zostanie przeprowadzony w ośmiu komisjach, w sześciu miastach w całej Polsce: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku. Przez trzy dni zdający zmierzą się z kilkoma zadaniami: opracują projekty aktów notarialnych i innych czynności z tego zakresu, odmowę wykonania czynności notarialnej lub uzasadnienie jej dopuszczalności. W czasie egzaminu będą mogli korzystać z tekstów ustaw i orzecznictwa, większość zdecydowała się także na przygotowanie prac egzaminacyjnych na komputerach. Pytania będą jednakowe dla wszystkich kandydatów.
Rok temu do egzaminu notarialnego przystąpiły 562 osoby. Tylko 282 uzyskały pozytywny wynik, pozwalający na uzyskanie statusu zastępcy notarialnego i umożliwiający powołanie na notariusza.