Postępowanie wyjaśniające ma ustalić, czy firmy AMS i Stroer Polska nie zawarły porozumienia ograniczającego konkurencję.
To konsekwencja innego postępowania. UOKiK bada rynek reklam zewnętrznych w Warszawie w związku z przyjęciem przez Radę Warszawy uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować wizualnie przestrzeń miasta. UOKiK sprawdza, czy uchwała nie doprowadzi do faworyzowania spółki AMS z grupy Agory. Chodzi o przepisy umożliwiające umieszczanie reklam na wiatach przystankowych. Konsorcjum firm AMS i Stroer wygrało przetarg i w 2013 r. podpisało umowę na budowę i utrzymanie około połowy wiat w mieście, na których może zarabiać, umieszczając reklamy. Obecnie AMS samodzielnie zarządza wiatami przystankowymi, a Stroer reklamą w metrze.