Posłowie zaakceptowali 5 z 6 poprawek Senatu do nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. nr 98 poz. 602 ze zm.). Chodzi o ustawę wprowadzającą dla kierowców wiele ułatwień administracyjnych związanych m.in. z rejestracją pojazdu.
Przyjęte poprawki mają charakter techniczny i doprecyzowujący uchwalone przepisy. Odrzucono propozycję dodania art. 11a, który zakładał, że powiaty otrzymają finansowe rekompensaty za straty dochodów wynikające ze zmian w przepisach.
Nowelizacja znosi bowiem np. obowiązek wydawania karty pojazdu, gdy jest on rejestrowany po raz pierwszy. Do tego w trakcie przerejestrowania będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny. Zniesiony zostanie obowiązek wydawania nalepki ochronnej i jej wtórnika. Kierowcy zaoszczędzą dzięki temu na opłatach, finansowo stracą natomiast powiaty.
Dlatego Senat postulował, aby rekompensaty przyznawane były w formie dotacji celowych, na podstawie wniosków powiatów zawierających wyliczenie strat. Miały one zostać pokryte z Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. O zaakceptowanie takiego rozwiązania apelowała podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury Monika Małowiecka ze Związku Powiatów Polskich.
Podkreśliła, że zniesienie obowiązków dla kierowców nie sprawi, że urzędnicy starostw będą mieli mniej pracy, bo nadal będą musieli wprowadzać wszystkie dane do CEPIK. Jak stwierdziła, z szacunków wynika natomiast, że powiaty mogą stracić po nowelizacji nawet 226 mln zł. Poprawkę negatywnie zaopiniowała strona rządowa, argumentując, że Fundusz CEPIK jest przeznaczony do realizacji innego rodzaju zadań.
Oprócz tego nowe przepisy umożliwiają rejestrację pojazdu, także czasową, w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Dla kierowców największe znaczenie ma zniesienie obowiązku posiadania dokumentu prawa jazdy i okazania go podczas kontroli drogowej. Do tej pory za jego brak groził mandat w wysokości 50 zł.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm