Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało wytyczne głównego inspektora sanitarnego w związku z przeprowadzeniem egzaminu notarialnego w czasie epidemii koronawirusa. Tym razem zdający muszą przygotować się nie tylko z przepisów, lecz także na restrykcyjne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Po pierwsze osoby przystępujące do egzaminu nie mogą mieć żadnych objawów choroby zakaźnej, takich jak kaszel czy katar. Nie wezmą w nim udziału także przebywający w kwarantannie. Dotyczy to również sytuacji, gdy w domowej izolacji znajduje się członek ich rodziny. Jeśli zdający ma alergię, której objawy są podobne do chorobowych, powinien przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie.
W przypadku niedotrzymania tych warunków komisja ma prawo nie dopuścić go do egzaminu. W okolicach budynku obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących. Ze względów bezpieczeństwa zdający nie skorzystają też z szatni. Z tych samych powodów komisja nie przechowa telefonów komórkowych, dlatego według wytycznych nie powinno się zabierać ich na egzamin. Przed wejściem do sali zdający powinni zachować 1,5 m dystansu, a w budynku zasłonić usta i nos przy pomocy maseczki, przyłbicy lub materiału. Dodatkowo przed wejściem do sali będzie trzeba obowiązkowo zdezynfekować ręce ‒ także w momencie korzystania z punktu informacji prawnej i drukarki. Maseczkę lub inną osłonę będzie można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku. Trzeba ją założyć ponownie w momencie oddania pracy, wyjścia do toalety lub kontaktu z członkiem komisji.
Co ciekawe, nie ma konkretnej liczby osób, które mogą znajdować się w sali, byleby tylko odstęp pomiędzy poszczególnymi stolikami wynosił min. 1,5 m.
Zdający powinien mieć własny komputer i inne niezbędne pomoce. Pożyczanie jest niedozwolone ze względów sanitarnych. W odróżnieniu od ubiegłych lat organizator nie będzie zapewniał zdającym przekąsek. Za to będzie można przynieść własne. Prace egzaminacyjne będą podlegać 24-godzinnej kwarantannie.
Egzamin notarialny ma się odbyć w dniach 2‒4 września 2020 r.