Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzej Nawarski – to trzy ostatnie osoby, które decyzją Sejmu wejdą w skład siedmioosobowej państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.
Ślubowanie członków gremium ma się odbyć na najbliższym, rozpoczynającym się 22 lipca posiedzeniu izby niższej.
O wątpliwościach dotyczących kandydatury Barbary Chrobak, zgłoszonej przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, pisaliśmy na łamach DGP kilkakrotnie.
Ta była posłanka, działaczka Solidarnej Polski, jeszcze niedawno nie spełniała ustawowych wymogów do powołania.
Nie ma wykształcenia kierunkowego (prawniczego, medycznego, psychologicznego ani pedagogicznego) czy tytułu naukowego, nie jest też nauczycielem akademickim.
Jej wybór był możliwy dzięki dokonanej tarczą 3.0 zmianie przepisów przewidującej, że w skład gremium może wejść osoba posiadająca order lub odznaczenie państwowe. Prezydent uhonorował Barbarę Chrobak Srebrnym Krzyżem Zasługi w zeszłym miesiącu.