Nasz zawód wymaga odpowiedniego zachowania nie tylko w sferze zawodowej, lecz także prywatnej – twierdzi Tomasz Niedziński, nowy rzecznik dyscyplinarny radców prawnych.
ikona lupy />
DGP
Zawód prawnika zaciekawił go w szkole średniej. – Chciałem pomagać jednostkom, grupom i organizacjom społecznym w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i wspierać dobro publiczne – mówi Tomasz Niedziński. – Zawsze byłem przekonany, że radca prawny jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących zawodów, gdyż może pomóc zarówno w zwykłych sprawach dnia codziennego, jak i opracować strategię funkcjonowania dużego przedsiębiorcy – dodaje.
Podkreśla, że pracę radcy prawnego cechuje też pewna swoboda, która jednak nie oznacza to pełnej niezależności. Profesję wybrał także ze względu na jej elastyczność.
– Radca prawny może specjalizować się w jednej lub kilku niszowych dziedzinach, od praktyk związanych z życiem powszednim, takich jak właśnie prawo pracy czy sprawy cywilne czy gospodarcze, po niszowe specjalizacje takie jak np. prawo farmaceutyczne czy lotnicze – tłumaczy. – Radca prawny musi się do końca życia zawodowego uczyć, dokształcać, doskonalić w swoim fachu, co nadal to czynię dla siebie, ale głównie dla dobra klienta, by dobrze go reprezentować – dodaje.
Tomasz Niedziński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie jest adiunktem w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Specjalizuje się w prawie pracy, wykłada na Podyplomowym Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UW.
– W latach 90., kiedy studiowałem, ta dziedzina prawa nie była popularna, była to wąska specjalizacja. W toku moich studiów prawo pracy podlegało stopniowej transformacji. W obliczu dynamicznie rozwijającego się rynku oraz wynikającymi z niego trudnościami powszechnego zatrudnienia praca stała się wartością bardzo cenioną. Wydawało mi się bardzo interesujące ze względu na związanie tej dziedziny prawa z praktycznym wykonywaniem pracy – tłumaczy.
Zajmuje się również doradztwem w zakresie procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Inną jego specjalizacją jest ochrona danych osobowych – był m.in. redaktorem merytorycznym poradnika „Personel od A do Z” oraz konsultantem firmy Kerberos zajmującej się ochroną danych osobowych i polityką bezpieczeństwa. Jest również autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego oraz zagadnień dotyczących samorządu radców prawnych.
Przez dwie kadencje pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Warszawie, rozpoznając niemal 600 spraw i nadzorując rozpoznanie kilku tysięcy.
– W mojej ocenie, doświadczenie, umiejętności i wieloletnia aktywność w samorządzie radcowskim z pewnością predestynują go do wykonywania obowiązków głównego rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych – mówi były dziekan stołecznej izby Włodzimierz Chróścik.
– Specjalizacja w prawie pracy wpłynie na wykonywanie funkcji głównego rzecznika. Przekonałem się o tym, pełniąc funkcję rzecznika dyscyplinarnego w Warszawie. Zapewne praktyka w tym zakresie pozwoli mi na sprawne wykonywanie funkcji w Krajowej Izbie Radców Prawnych – uważa Tomasz Niedziński.
Nowo powołany rzecznik wylicza trzy główne wyzwania. Pierwsze to piecza nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych. Drugie – propagowanie dobrych wzorców w wykonywaniu zawodu. Trzecim i najważniejszym jest zapewnienie osobom wykonującym zawód niezależności, w tym przede wszystkim zapewnienie ochrony tajemnicy zawodowej.
– Będę reagował na wszelkie informacje publiczne i medialne o zachowaniu radców prawnych przekraczających zasady etyki radcy prawnego – mówi Tomasz Niedziński – Ponadto chciałbym zwiększyć kontrolę rzecznika dyscyplinarnego nad przestrzeganiem etycznych zachowań nie tylko przy wykonywaniu zawodu, lecz również w życiu osobistym. Trzeba pamiętać, iż radca prawny to zawód zaufania publicznego, który wymaga odpowiedniego zachowania nie tylko w sferze zawodowej, lecz także prywatnej – podsumowuje.