Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego kwotę bazową w 2021 r. Służy ona do obliczenia dotacji na finansowanie nieodpłatnej pomocy i poradnictwa prawnego oraz obywatelskiego. Wyniesie 5638 zł, co oznacza wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z rokiem obecnym, czyli o prognozowany wskaźnik inflacji. Pieniądze z dotacji w 91 proc. idą na wynagrodzenia dla osób i organizacji udzielających pomocy prawnej, w 6 proc. na koszty organizacyjno-techniczne, a w 3 proc. – na zadania z zakresu edukacji prawnej.
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, w nadchodzącym roku ma działać 1520 punktów darmowej pomocy prawnej (jeden na ok. 25 tys. mieszkańców). Koszty ich utrzymania wyniosą prawie 103 mln zł, czyli o 3 mln mniej niż przewidziany w budżecie limit wydatków na ten cel. Według oceny skutków regulacji projekt wpłynie aż na 288 organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem nieodpłatnej pomocy i poradnictwa prawnego.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji i opiniowania