Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego działająca przy Ministerstwie Aktywów Państwowych przyjęła wczoraj trzy projekty zmian legislacyjnych, które trafią niebawem do konsultacji społecznych.
Pierwszy dotyczy prawa holdingowego, o którym szeroko pisaliśmy w DGP wczoraj. W skrócie, spółki dominujące będą mogły wydawać wiążące polecenia spółkom zależnym. Możliwe będzie działanie przez „córki” krótkofalowo na swoją niekorzyść po to, by wzmacniać pozycję całej grupy, co z kolei w dłuższej perspektywie będzie dobre dla wszystkich jej członków. Zarazem odpowiedzialność za decyzje wydawane przez „matkę” spoczywać będzie na jej menedżerach, a nie na zarządzających „córkami”. Aby wydawanie wiążących poleceń było prostsze, projektodawca chce wprowadzić możliwie najbardziej swobodny dostęp do informacji o spółkach zależnych należących do grupy spółek spółce dominującej. Do tego w znacznej mierze nadzór nad spółkami zależnymi sprawować będzie rada nadzorcza spółki dominującej. Przy czym prawo do ingerencji rady nadzorczej „matki” w działalność „córek” będzie ograniczone jedynie do realizacji interesu rodziny, w związku z czym nadal w spółkach zależnych będą funkcjonowały rady nadzorcze.
Drugi projekt dotyczy efektywności funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Od dawna postuluje się wzmocnienie ich pozycji, gdyż obecna praktyka pokazuje, że w wielu biznesach są one wydmuszkami, których członkowie z jednej strony ponoszą odpowiedzialność, ale z drugiej – niewiele mogą zrobić, gdy dostrzegą nieprawidłowości.
Trzeci projekt z kolei ma na celu poprawienie oczywistych błędów znajdujących się w kodeksie spółek handlowych oraz przesądzenie niektórych kontrowersyjnych kwestii, jak choćby tych dotyczących mandatu i kadencji.
Etap legislacyjny
Przed skierowaniem do konsultacji