Ubiegłoroczna waloryzacja progu w funduszu alimentacyjnym nie zatrzymała negatywnego trendu w liczbie dzieci objętych wsparciem. Gminy wypłacają też mniej zasiłków rodzinnych.
W 2019 r. 2 mln dzieci otrzymywały zasiłek. Z kolei świadczenia z funduszu alimentacyjnego (FA) były przyznane dla 233,1 tys. osób. Tak wynika z danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To oznacza, że w porównaniu do 2018 r. liczba dzieci korzystająca z tych dwóch rodzajów wsparcia spadła, bo wtedy było ich odpowiednio 2,19 mln oraz 259 tys. Jest to spowodowane przede wszystkim niskim poziomem kryteriów dochodowych oraz poprawiającą się sytuacją dochodową rodzin, co powodowało ich przekroczenie.

Nieefektywna podwyżka