Trybunał Konstytucyjny odwołał wtorkowy termin rozprawy w sprawie pytania SN dotyczącego wniosków o wyłączanie z rozpraw cywilnych sędziów z uwagi na wyłonienie ich przez Krajową Radę Sądownictwa w aktualnym składzie. O odwołaniu rozprawy poinformowano w poniedziałek na stronie TK.

Trzyosobowy skład Sądu Najwyższego przedstawił w marcu zeszłego roku TK pytanie prawne dotyczące zgodności z konstytucją art. 49 Kodeksu postępowania cywilnego "w zakresie, w jakim sąd rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek KRS". Ponadto SN jako swego przedstawiciela w tym postępowaniu przed TK wyznaczył sędziego Kamila Zaradkiewicza.

Zgodnie z przepisem K.p.c., którego dotyczy pytanie SN, "sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie".

Sprawa ma zostać rozpatrzona przez TK w składzie pięciorga sędziów. Na razie nie poinformowano o nowym terminie rozprawy.

Reklama

Na początku marca br. TK wydał już wyrok w podobnej sprawie - zainicjowanej pytaniem Izby Dyscyplinarnej SN. Wówczas Trybunał orzekł, że rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziego z uwagi na wyłonienie go przez aktualną KRS jest niezgodne z konstytucją. Tamten wyrok odnosił się jednak tylko do zapisów dotyczących wyłączania sędziów zawartych w Kodeksie postępowania karnego, gdyż to przepisy K.p.k. są stosowane w postępowaniach dyscyplinarnych.