Ministerstwo Sprawiedliwości rozważało wprowadzenie scenariusza na wypadek zmiany na stanowisku Prokuratora Generalnego. Obejmował on scedowanie uprawnień na Prokuratora Krajowego, który miał samodzielnie kształtować politykę kadrową, przejąć kontrolę nad budżetem, a jego ewentualny spór z nowym Prokuratorem Generalnym miała rozstrzygać… Izba Dyscyplinarna SN.

W 2016 r. rząd Zjednoczonej Prawicy przeprowadził reformę prokuratury polegającą m.in. na zlikwidowaniu niezależnej Prokuratury Generalnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 177 ze zm.). „Powrót do unii personalnej ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego doprowadzi do odzyskania przez osobę kierującą prokuraturą silnej pozycji, zarówno wobec podległych prokuratorów jak i organów zewnętrznych, co stanowi niezbędny element właściwej realizacji zadań nałożonych przez ustawodawcę na tę instytucje” – zapowiadali projektodawcy, którzy akcentowali potrzebę wzmocnienia kompetencji prokuratora generalnego.

Model dobry, więc do poprawy