Prawnik, sędzia SN, ale też współtwórca Ordo Iuris. Kim jest Aleksander Stępkowski powołany 15 maja przez prezydenta Dudę na stanowisko p.p. I prezesa Sądu Najwyższego.

Stępkowski jest dr. hab. nauk prawnych, profesorem Wydziału Prawa i Administracji UW. W latach 2015-2016 pełnił funkcję podsekretarza stanu w MSZ.

Od 2019 roku jest sędzią SN, choć powołanie go przez prezydenta Andrzeja Dudę na to stanowisko jest przedmiotem kontrowersji. Jak pisała Polityka, Andrzej Duda, wręczając mu 20 lutego nominację, zlekceważył orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z końca września 2018 r. "NSA wstrzymał wtedy wykonalność uchwały KRS, w której Rada wskazywała prezydentowi osoby do powołania do SN. Zabezpieczenie obowiązuje do czasu rozpoznania odwołań odrzuconych kandydatów. Odwołanie Stępkowskiego nie zostało wciąż rozstrzygnięte. NSA odroczył posiedzenie do czasu, aż w sprawie wypowie się Trybunał Sprawiedliwości UE".

Ponadto "Polityka" przypominała w artykule z lutego 2019, że jest też współtwórcą Ordo Iuris i jednym z autorów publikacji „Dyktatura Gender” (wydanej w 2014 r.), której celem było przedstawienie „rodowodu, idei, zasad funkcjonowania i celów tego zjawiska. "Hierarchowie Kościoła katolickiego, na czele z papieżem seniorem, naukowcy, teolodzy i publicyści tłumaczą, jak doszło do tego, że z obrony skrajnej mniejszości zrodził się atak na olbrzymią większość, z tolerancji dla odmienności – gloryfikacja dewiacji i wszelkich zaburzeń, z badań nad wpływem kultury na zachowania człowieka – koncepcja inżynierii biologicznej, z nowoczesnego wychowania – seksualizacja dzieci, i to już od przedszkola, a ze swobody światopoglądowej – obowiązkowa ateizacja” - przywołuje opis "Polityka".

Naukowo Stępkowski zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną (m.in. polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych