Minister sprawiedliwości mógł odwołać z delegacji olsztyńskiego sędziego, po tym jak ten zażądał od Kancelarii Sejmu przedstawienia list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa.
Takie wnioski płyną z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że decyzja ministra o cofnięciu sędziemu delegacji nie należy do jego kognicji. Sędzia Paweł Juszczyszyn zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, samego postanowienia WSA na obecnym etapie sporu nie chce jednak komentować.

Argumenty sędziego