- Krytycznie oceniamy decyzję kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie o zwolnieniu sędziego Juszczyszyna z obowiązku kończenia spraw, gdyż z jednej strony kolegium słusznie stwierdza, że orzeczenie Izby Dyscyplinarnej nie może wiązać, a z drugiej strony faktycznie umożliwia wykonanie tego orzeczenia - zwalniając sędziego właśnie z obowiązku kończenia tych spraw. W tej uchwale także wskazujemy wszystkim sędziom, że prawidłowe jest takie postępowanie, jakie prowadził sędzia Juszczyszyn, który dążył do ujawnienia list poparcia, bądź też druga metoda weryfikacji legalności KRS - to składanie pozwów o ustalenie, że poszczególne osoby nie są członkami tej rady – wyjaśnił sędzia Bartłomiej Przymusiński.