Byłem zatrudniony na umowę zlecenie w jednym zakładzie ponad 2 lata. Z dniem 31 marca umowa została rozwiązana w związku z koronawirusem. Czy przysługuje mi świadczenie postojowe ze strony rządu? Czy mogę je złożyć sam? Pracodawca twierdzi, że problem już go nie interesuje, bo nie jestem już jego pracownikiem.

Świadczenie postojowe przysługuje także przypadku umów cywilnoprawnych, które zostały rozwiązane z powodu koronawirusa powodującego COVID-19.

Jednakże sam wniosek o wypłatę tego świadczenia może zostać złożony do ZUS jedynie przez zleceniodawcę. Niestety nie może go złożyć samodzielnie były zleceniobiorca. Wniosek podpisuje bowiem Zleceniodawca, a jednocześnie składa oświadczenie o wystąpieniu przestoju, jak również oświadczenie o wysokości przychodu Zleceniobiorcy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Warunkiem wystąpienia o świadczenie jest również okres zatrudnienia na tej podstawie – musi on trwać co najmniej 30 dni poprzedzające złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia i być zawarta po 1 lutego 2020 roku, a dodatkowo określone w nim wynagrodzenie nie powinno być mniejsze od połowy minimalnego wynagrodzenia brutto, tj. 1300 złotych.

Do wniosku o świadczenie postojowe muszą zostać dołączone również oświadczenia Zleceniobiorcy m.in. o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz kopia umowy zlecenia, która w tym wypadku została rozwiązana.

radca prawny Marcin Płoszka, Robaszewska&Płoszka, w ramach akcji Prawnicy Pro Bono