Wniosek do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o rozpoznanie sprawy byłego wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Hajduka i byłego dyrektora resortu sprawiedliwości Waldemara Szmidta złożył w poniedziałek zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów.

Rzecznik dyscyplinarny zarzucił sędziom nieprawidłowości w związku z udzieleniem jednemu z nich 255 tys. zł pożyczki mieszkaniowej z funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sędzia Wojciech Hajduk w latach 2012-2015 był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PO-PSL; sędzia Waldemar Szmidt pełnił wówczas funkcję dyrektora departamentu sądów, organizacji i analiz wymiaru sprawiedliwości w tym resorcie.

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego w poniedziałek na stronie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zastępca rzecznika Przemysław Radzik skierował do Izby Dyscyplinarnej SN wniosek o rozpoznanie spraw dyscyplinarnych tych sędziów.

Zgodnie z komunikatem, rzecznik dyscyplinarny zarzuca Hajdukowi, że jako wiceminister sprawiedliwość złożył nierzetelny wniosek o przyznanie mu 255 tys. zł preferencyjnej pożyczki mieszkaniowej z funduszy resortu. Jak wynika z komunikatu, Hajduk po otrzymaniu odmowy z Departamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości podtrzymał swój wniosek, po czym w grudniu 2013 r. zawarł umowę pożyczki z MS i otrzymał wnioskowane 255 tys. zł.

Z kolei sędziemu Waldemarowi Szmidtowi zarzucono, że pełniąc funkcję dyrektora w MS upoważnionego do przyznawania pożyczek mieszkaniowych sędziom doprowadził do udzielenia 255 tys. zł pożyczki wiceministrowi Hajdukowi wiedząc, że przepisy nie pozwalały na zawarcie umowy takiej kwocie z podsekretarzem stanu.

Według rzecznika dyscyplinarnego sędziów, Szmidt miał podjąć działania "zmierzające do pozytywnego załatwienia nierzetelnego wniosku sędziego Wojciecha H. w ten sposób, że wniósł o przesunięcie środków budżetowych umożliwiających przyznanie i wypłatę sędziemu Wojciechowi H. wymienionej pożyczki w kwocie 255 000 złotych, co nastąpiło w grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r.".