Poczta uruchomiła możliwość otrzymywania w postaci elektronicznej listów poleconych, które nadawca wysłał w tradycyjnej papierowej formie. Przesyłki rejestrowane w formie elektronicznej będą dostępne jedynie dla osób, które założą specjalną e-skrzynkę.
Będzie to równoznaczne ze zgodą na otwarcie kopert i zeskanowanie ich zawartości. Zgoda ta oznacza, że poczta, wykonując nową e-usługę, nie narusza tajemnicy korespondencji. W takiej formie nie będą dostarczane przesyłki z sądów, prokuratur, policji i od komornika.
Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba mieć profil zaufany. Jak ma to działać? Kiedy list polecony trafi do eSkrzynki, automatycznie zostanie wysłany e-mail z powiadomieniem. Adresat będzie miał dwa tygodnie na pobranie listu z aplikacji, potem nieodebrany list zostanie uznany za doręczony. Jeśli przesyłka zostanie pobrana, termin będzie biegł od tego momentu.
Jak zapewnia Poczta Polska, digitalizacją kopert wraz z przesyłką mają się zajmować specjalnie oddelegowani pracownicy w wydzielonym miejscu. Proces odbywa się zgodnie z certyfikatami zgodności z normami bezpieczeństwa ISO. Gwarancją zachowania poufności danych w aplikacji jest szyfrowanie protokołem sieciowym SSL.