Czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą na KRUS, będę mógł się starać o mikropożyczkę 5000 zł? - pyta nasz czytelnik. Ekspert w ramach akcji Prawnicy Pro Bono wyjaśnia

Czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą na KRUS , będę mógł się starać o mikropożyczkę 5000 zł?

Tak, przepisy bowiem nie różnicują przedsiębiorców prowadzących działalność na tych, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegają KRUS oraz tych, którzy podlegają ZUS.

Warunkiem udzielenia mikropożyczki (art. 15 zzd ustawy Covid) jest posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o pożyczkę mogą ubiegać się więc mikroprzedsiębiorcy zatrudniający od 1-9 osób, w tym przynajmniej 1 osobę na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar czasu pracy.

Jednakże, zgodnie z informacjami publikowanymi na stronach Powiatowych Urzędów Pracy, o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

radca prawny Myślibór Biały, Kancelaria Radców Prawnych Anna Czerniawska, Myślibór Ł. Biały s.c. - w ramach akcji Prawnicy Pro Bono