"Jestem mikroprzedsiębiorcą na samozatrudnieniu. Na początku kwietnia złożyłem wniosek o umorzenie składek ZUS na 3 miesiące. Czy mogę jednocześnie starać się o pożyczkę do 5 tys. zł (tarcza antykryzysowa) z Powiatowego Urzędu Pracy? Czy obie formy pomocy się wykluczają? - pyta czytelnik, odpowiada ekspert w ramach akcji Prawnicy Pro Bono.

ODPOWIEDŹ

Obie formy pomocy nie wykluczają się. Są to środki przeznaczane z innej puli i na inny cel. Zasadą jest, że przedsiębiorca nie może przeznaczyć dofinansowania na pokrycie tej części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, która została sfinansowana z innych środków publicznych. Można więc także np. spróbować ubiegać się o zwolnienie z podatków (w razie zalegania) lub o dofinansowanie działalności w razie spadku obrotów - pod warunkiem, że na ten cel innych uzyskanych środków publicznych już nie przeznaczono.

Odnośnie samej pożyczki to zgodnie z art. 15 zzd ustawy Covid, mogą z niej skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o pożyczkę mogą ubiegać się więc mikroprzedsiębiorcy zatrudniający od 1-9 osób, w tym przynajmniej 1 osobę na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar czasu pracy.

Jednakże, zgodnie z informacjami publikowanymi na stronach Powiatowych Urzędów Pracy, o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

radca prawny Myślibór Biały, Kancelaria Radców Prawnych Anna Czerniawska, Myślibór Ł. Biały s.c. - w ramach akcji Prawnicy Pro Bono