Czy w przypadku pracowników z przedsiębiorstw infrastruktury krytycznej można przekroczyć roczny limit nadgodzin?- pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspert.

Artykuł 15x specustawy o COVID-19 pozwala pracodawcom prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej na polecanie pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania pracodawcy.

Biorąc pod uwagę cel tego przepisu, nadgodziny mogą przekroczyć ograniczenia wynikające z kodeksu pracy dla nadgodzin zarówno w skali okresu rozliczeniowego, jak i rocznego limitu nadgodzin. Nadrzędne jest w tym zakresie zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik PIP oraz SN.