„Uznaje się, że z dniem 8 kwietnia 2020 r. doszło do zawieszania praw (…) Izby Dyscyplinarnej w zakresie przyjmowania do rozpoznania oraz do rozpoznawania spraw należących do właściwości tej Izby” – czytamy w zarządzeniu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.

Zarządzenie z 20 kwietnia opublikowane na stronie SN jest reakcją na postanowienie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 8 kwietnia br. Unijny trybunał nakazał w nim zastosowanie środków tymczasowych do czasu, kiedy merytorycznie rozpoznana sprawę nowego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce.

Jak czytamy na stronie SN, zarządzenie pierwszej prezes „dotyczy rozwiązań organizacyjnych służących zapewnieniu należytego rejestrowania, przyjmowania do rozpoznania lub kontynuacji spraw należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i niektórych spraw należących do kompetencji Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”.

Co wynika z zarządzenia? Gersdorf zawiadamia, że 8 kwietnia doszło do:

a)zawieszania praw Sądu Najwyższego - Izby Dyscyplinarnej w zakresie przyjmowania do rozpoznania oraz do rozpoznawania spraw należących do właściwości tej Izby do czasu wydania przez TSUE wyroku;
b) zawieszenia wykonywania przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej kompetencji w zakresie wyznaczania właściwego sądu dyscyplinarnego;
c)ustanowienia zakazu przekazywania spraw, jakie zawisły w Sądzie Najwyższym - Izbie Dyscyplinarnej nie później niż 8 kwietnia 2020 r. do dalszego, merytorycznego lub formalnego, ich rozpoznania przez sąd (skład sądu), „który nie spełnia wymogów niezależności wskazanych w szczególności w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r., A.K. i in".
d) ustanowienia zakazu przekazywania spraw, jakie zawisły przed Prezesem Sądu Najwyższego kierującym pracą Izby Dyscyplinarnej nie później niż 8 kwietnia 2020 r., a dotyczących wyznaczania właściwego sądu dyscyplinarnego, do dalszego, merytorycznego lub formalnego ich rozpoznania, sądowi lub organowi sądu, „który nie spełnia wymogów niezależności wskazanych w szczególności w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r., A.K. i in."


Sprawy, które miała rozpoznać Izba Dyscyplinarna SN, zgodnie z zarządzeniem powinny trafić teraz do Izby Karnej lub Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Kompetencje w wyznaczaniu właściwego sądu dyscyplinarnego od prezesa kierującego Izbą Dyscyplinarną przejmie prezes kierujący Izbą Karną.

Zarządzenie pierwszej prezes SN zawiera też szczegółowe zalecenia dla pracowników SN. Zatrudnieni w biurze podawczym otrzymali m.in. zakaz rejestrowania wpływu nowych spraw jako należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej i nakaz rejestrowania ich zgodnie z nową właściwością. Podobne polecenia otrzymali: prezes SN kierujący Izbą Dyscyplinarną, sędziowie tej izby oraz pracownicy funkcjonujący w jej strukturze. Mają ponadto niezwłocznie przekazać określone w zarządzeniu dokumenty do biura podawczego SN.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli w poniedziałek 20 kwietnia.

Rzecznik Izby Dyscyplinarnej SN Piotr Falkowski powiedział w rozmowie z PAP, że Izba analizuje zarządzenie Małgorzaty Gersdorf. Dodał, że decyzja co do dalszych czynności w związku z tym dokumentem zostanie podjęta po jego pełnej analizie.