4 kwietnia br. Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” poinformowało na swojej stronie internetowej o rezygnacji z funkcji prezesa przez Krzysztofa Parchimowicza.

Jego obowiązki, do czasu wyboru nowego prezesa, przejmie wiceprezes do spraw organizacyjnych prokurator Katarzyna Kwiatkowska.

W oświadczeniu czytamy: „Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia zostało powołane w związku ze sprzeciwem części środowiska prokuratorskiego wobec upolitycznienia prokuratury i łamania niezależności prokuratorów. Powołując Stowarzyszenie uznaliśmy, że poprzez swoją działalność zachęci ono prokuratorów do zachowania niezależnej postawy, a przy tym ujawni i przedstawi opinii publicznej negatywne procesy zachodzące w prokuraturze.”

Reklama

Stowarzyszenie przez okres 3 lat było kierowane przez Krzysztofa Parchimowicza.