Adwokat i radca prawny Bartłomiej Sochański jest kandydatem klubu PiS na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Grupa posłów zgłosiła kandydaturę 1 kwietnia. Teraz rozpatrzy ją sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Kandydaturę zgłosiło 56 posłów PiS, których przedstawicielem jest Anna Milczanowska. Kandydatura została już skierowana do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Według informacji uzasadniających kandydaturę, Bartłomiej Sochański urodził się 11 lutego 1955 r. w Szczecinie. Od blisko czterdziestu lat jest adwokatem i radcą prawnym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1981 roku uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 1983-1987 był zastępcą dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Od 1987 roku wykonuje zawód adwokata, obecnie w kancelarii adwokatów i radców prawnych Sochański i Osiński w Szczecinie. Przez wiele lat był też delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury.

"W latach osiemdziesiątych był działaczem NSZZ Solidarność, w stanie wojennym obrońcą w procesach politycznych, doradcą podziemnych struktur związkowych. Po 1990 roku odbywał adwokackie staże zawodowe w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Danii. Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie europejskim, prawie karnym gospodarczym. Był jednym z pełnomocników rodzin katyńskich w sporze przeciw Federacji Rosyjskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowiek w Strasbourgu" - napisali w uzasadnianiu kandydatury posłowie.

W 2016 r. Sochański założył i został prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Dialogu o Prawie - stowarzyszenia praktykujących prawników, adwokatów i radców prawnych mających na celu odbudowę społecznego zaufania do środowisk prawniczych.

Poza działalnością zawodową, Bartłomiej Sochański był prezydentem Szczecina w latach 1994-1998, wieloletnim radnym rady miasta Szczecina, wiceprezydentem Związku Miast Bałtyckich i wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenie Regionów Granicznych. W latach 2001-2018 pełnił funkcję konsula honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie. Był też ekspertem Rady Europy do spraw bezpieczeństwa w miastach.

W 2004 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi. W tym samym roku przyznano mu tytuł Mecenasa Kultury Szczecina.

W 2006 roku został laureatem Bona Lex - nagrody "Gazety Prawnej" dla najlepszych prawników. W 2010 roku - w 40. rocznicę wydarzeń grudnia 1970, otrzymał od Ministra Sprawiedliwości Srebrny Medal Pamiątkowy. W 2015 roku został uhonorowany przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Krzyżem Zasługi na Wstędze.

"Zarówno wyróżniająca wiedza prawnicza oraz bogate doświadczenie naukowe i zawodowe w dziedzinie prawa wskazują, iż Pan Bartłomiej Sochański jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - podkreślili posłowie PiS.