Nie można zarejestrować znaku towarowego w postaci nacinanego paska, plecionki czy warkocza dla serów. Wiele produktów serowarskich ma bowiem taki kształt, co sprawia, że znak nie miałby charakteru odróżniającego – uznał Sąd UE.
Wniosek o rejestrację unijnego przestrzennego znaku towarowego złożył turecki producent sera. W swym kraju zastrzegł już taki znak, podobnie w Niemczech, i to samo chciał zrobić na terenie UE. W zgłoszeniu znak przedstawiono w postaci pręta przypominającego trzyżyłowy skręcony kabel (opisano jako ukośnie nacinany pasek).
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmówił rejestracji, uznając, że w sprzedaży jest wiele serów, które mają kształt plecionek, warkoczy, wirów czy pasm. Sam znak jest prosty i banalny, nie ma w nim niczego charakterystycznego.
Reklama
Producent sera zaskarżył decyzję EUIPO. Przekonywał, że kształt, który usiłuje zastrzec, jest niepowtarzalny. Dodatkowo zwracał uwagę, że jego ser zdobył główną nagrodę w prestiżowym konkursie, co – jego zdaniem – wpływa na zwiększenie rozpoznawalności kształtu.
Sąd Unii Europejskiej uznał, że decyzja odmawiająca rejestracji była ze wszech miar słuszna. W ubiegłotygodniowym wyroku odwołał się do wcześniejszego orzecznictwa, zgodnie z którym nie jest konieczne wykazywanie, że na rynku istnieją produkty o dokładnie takim samym kształcie jak ten, który ma zostać zarejestrowany jako znak towarowy. Wystarczy duże podobieństwo. Nie ma zaś żadnych wątpliwości, że różne warianty sera w paskach, warkoczach czy plecionkach są powszechnie sprzedawane w wielu sklepach.
Nie ma też znaczenia, że dominującymi formami, w których produkowany jest ser, są koła, sztabki czy bułki. Skoro w sprzedaży można spotkać również paski, nitki i plecionki, to jest to wystarczający argument przesądzający, że zgłaszany znak towarowy nie ma charakteru odróżniającego. Nie jest również istotne, że uzyskał on wcześniej ochronę w Turcji czy nawet w Niemczech, a więc państwie członkowskim UE. EUIPO nie jest w żaden sposób związany decyzjami krajowych organów rejestrujących znaki towarowe.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 26 marca 2020 r. w sprawie T – 572/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia