Wyboru najlepszych firm w obu kategoriach dokonała kapituła redakcyjna.

Zwycięzcy w sporach

Dwie najlepsze firmy – GWW i KNDP – mogą poszczycić się po jednej wygranej w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale również innymi wygranymi w sądach i przed organami podatkowymi.

Kancelaria GWW reprezentowała podatników w głośnej wygranej przed TSUE w sprawie Budimex (C-224/18). Przypomnijmy, że pytanie prejudycjalne dotyczyło określenia momentu wykonania usługi budowlanej, istotnego dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Organy podatkowe i sądy od 1 stycznia 2014 r. stały na stanowisku, że moment wykonania takiej usługi, to moment faktycznego wykonania czynności bez względu na to, kiedy – zgodnie z umową – następuje odbiór prac. TSUE zmienił to podejście, co oznaczało przełom dla branży budowlanej. Trybunał wskazał kryteria, jakie należy brać pod uwagę przy określaniu daty „wykonania” usługi budowlanej. Do tych wskazówek zastosował się też NSA (sygn. akt I FSK 65/17) przesądzając, że w sytuacji, jaka była przedmiotem sporu, data „wykonania” dla celów VAT jest datą późniejszą niż moment faktycznego wykonania usługi.

GWW reprezentowało też podatnika w sprawie, w której NSA wydał uchwałę (sygn. akt II FPS 1/19). Spółka była w praktyce reprezentowana przez czwórkę pełnomocników: Andrzeja Ladzińskiego z GWW, Tomasza Siennickiego z KNDP, Grzegorza Flisiaka z kancelarii Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara i Aleksandrę Kosmol-Marchelek z kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy. NSA uznał w uchwale, że przedawnienie rozpoczyna bieg z końcem roku, w związku z czym ogłoszenie upadłości nie przerwało biegu terminu przedawnienia. NSA w całości podzielił wywód Andrzeja Ladzińskiego, doradcy podatkowego i partnera GWW, że wbrew dotychczasowym poglądom doktryny, da się wywieść z art. 12 par. 1 ordynacji podatkowej, że termin przedawnienia rozpoczyna bieg z końcem roku. Późniejszy wyrok NSA oznaczał uzyskanie istotnych korzyści podatkowych dla spółki.

Kolejną przełomową sprawą, którą prowadzili doradcy GWW, była sprawa dotycząca odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu praw do znaku towarowego, z powołaniem się na klauzulę nadużycia prawa w VAT. NSA stwierdził, że nadużycie w zakresie VAT może mieć miejsce tylko wówczas, gdy korzyść podatkowa zostanie osiągnięta w podatku VAT. Zespół podatkowy GWW wygrał również przed sądami administracyjnymi w wielu innych sprawach.

KNDP z kolei reprezentowało podatników w innej, ważnej wygranej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, w sprawie Unitel (C-653/18). Była to przełomowa sprawa dla branży eksportu towarów poza UE. Chodziło o podmioty eksportujące towary na Wschód. Nabywcy zaprzeczali nabyciu lub nie udawało się ich odnaleźć, pomimo że było pewne, że towar wyjechał poza UE. Było to wynikiem choćby nakładania embarga na polskie towary przez Rosję i omijania go przez przedsiębiorców ze Wschodu. Nabywca zaprzeczał dostawie lub ukrywał się, a polskie organy żądały VAT od eksportera, choć nie mogło dojść do konsumpcji tych towarów w UE i VAT obiektywnie nie był należny. Fiskus i sądy żądały VAT. Dopiero wyrok TSUE przełamał niekorzystną praktykę. To bardzo ważny wyrok, bo organy podatkowe przyjmowały skrajnie niekorzystną interpretację, której przez lata nie udało się przełamać. Sukces polegający na poddaniu sprawy osądowi TSUE jest tym większy, że był podstawą wzruszenia wszystkich niekorzystnych decyzji wydawanych przez lata. Wyrok oznaczał więc wygraną eksporterów, których opodatkowano za to, że nabywca nie potwierdził nabycia towarów lub nie udało się go odnaleźć. TSUE potwierdził, że opodatkowywanie takich dostaw stawką krajową jest niezgodne z zasadami wynikającymi z przepisów unijnych.

Jak wspomnieliśmy powyżej, również KNDP (Tomasz Siennicki) reprezentowało spółkę w sporze, na kanwie którego NSA wydał uchwałę (sygn. akt II FPS 1/19), a następnie wyrok (sygn. akt II FSK 3309/18). Spór dotyczył olbrzymiej kwoty zobowiązania, był zawiły procesowo. Słowem, był procesowym majstersztykiem. Spółka przez cały okres postępowania sądowego (trwającego od 2013 r.) była reprezentowana przez czwórkę pełnomocników, w tym Tomasza Siennickiego z kancelarii KNDP. Jest to więc wygrana i sukces wszystkich czterech pełnomocników.

KNDP w zeszłym roku reprezentowało też podatnika w innych ciekawych sporach.

Zwycięzcy w projektach

Najlepszą firmą w tej kategorii zostało Crido. Firma w zeszłym roku doradzała w kilku bardzo skomplikowanych projektach. Jeden z nich wymagał przeanalizowania m.in. płatności spółki na rzecz około 160 zagranicznych kontrahentów z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Azji. Kolejny dotyczył możliwości uzyskania zwrotu podatku u źródła w kontekście wymogów wynikających z nowych przepisów i specyficznej sytuacji podatnika, w której bezpośredni odbiorca płatności miał ograniczoną skalę działalności oraz nieznaczną obecność „materialną” (ludzie, sprzęt, itp.) w kraju siedziby, natomiast istnienie tego podmiotu ma silne uzasadnienie prawne/historyczne.

Każdy z projektów został zakończony uzyskaniem wymiernych korzyści finansowych dla klientów. Ponadto, wymagały one przetarcia drogi postępowania w związku z nowymi przepisami o podatku u źródła.

Kolejny projekt Crido dotyczył nowej metody kalkulowania pre-współczynnika VAT, której do tej pory nikt nie stosował spośród podatników, do których głównie te przepisy są adresowane.

Szczegóły projektów nie mogą zostać ujawnione ze względu na tajemnicę zawodu doradcy podatkowego.

POBIERZ PEŁNE WYNIKI RANKINGU 2020r

________________________________________________________________

Najlepsze firmy w 2019 r.

Kategoria – SPORY PODATKOWE

1 – ex aequo GWW i KNDP

2 – Ożóg Tomczykowski

3 – ex aequo Crido, EY, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Kategoria – PROJEKTY PODATKOWE

1 – Crido

2 – EY

3 – ex aequo SSW, TPA Poland, BDO