Konieczność udostępniania spółdzielcom wszystkich istotnych dokumentów przez internet oraz możliwość głosowania online to kluczowe propozycje przygotowywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu nowelizacji.
– Kolejne nagłaśniane przez media skandale związane z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowej wynikają z bardzo niskiej transparentności ich działania. Spółdzielca formalnie ma szerokie uprawnienia dostępu do dokumentów oraz uczestnictwa w wyborze władz, w praktyce jednak nierzadko są to uprawnienia pozorne – mówi DGP Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. I tłumaczy, że dziś dokumenty trzeba kserować na koszt spółdzielców, a walne zgromadzenia organizowane są o dziwnych porach i w odległych od siedziby spółdzielni miejscach.
– W efekcie wielu mieszkańców po prostu rezygnuje z uczestnictwa w walnym. Często to osoby starsze, dla których to istotne utrudnienie w wykonywaniu swoich praw – wskazuje Kaleta.